جمعه 27 مرداد 1396 - 25 ذو القعدة 1438
  رسيدگي به شكايت از عملكرد داروخانه هاي استان آذربايجانشرقي