تاریخ : يکشنبه 25 آبان 1399
کد 415

فایل آموزشی دوره مهارتی حرفه ای شیمی درمانی و عوارض داروها

.
 در راستای اجرای دوره آموزشی مهارتی حرفه ای شیمی درمانی و عوارض داروها ، واحد ثبت و گزارش ایمنی و عوارض ناخواسته داروهای معاونت غذا ودارو با همکاری گروه بالینی دانشکده داروسازی ، فایل مطالب آموزشی مورد نیاز شرکت کنندگان محترم در دوره فوق الذکر را به شرح زیر تهیه نموده است

جهت دریافت فایلها و فیلمهای آموزشی لطفا روی لینکهای زیر کلیک کنید